Program eTwinning w SP

Program  eTwinning w klasach nauczania wczesnoszkolnego

Klasa 2a SP pod kierunkiem p. Zofii Bakiery bierze udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej eTwinning. Najważniejsze cechy tego programu to: wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, używanie języków obcych do komunikacji z partnerami oraz powiązanie tematu realizowanego projektu z podstawą programową. Klasa 2a  we współpracy z rówieśnikami z Turcji realizuje projekt zatytułowany ,,One Apple a Day. Więcej o projekcie można dowiedzieć się ze strony internetowej klasy:  zofiab.jimdo.com

Adresy innych stron zawarte w tekście: