Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Nowy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w naszej szkole

Nowy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w naszej szkole

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,

Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,

Partnerzy projektu:

cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok

Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża,

Stowarzyszenie Edukacyjne,

Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”,

Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska.

Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł

środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich).

Lider i partnerzy wnoszą 5% wkład niepieniężny udostępniając sale lekcyjne do zajęć projektowych.

Realizacja projektu:

I etap – doposażenie pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych

Sześć placówek wzbogaci się w nowoczesne pracownie komputerowe (TIK), wyposażone m.in. w przenośne komputery, projektor, mikroskop z kamerą, ekran i tablicę multimedialną. Pozostałe szkoły otrzymają środki dydaktyczne jako wyposażenie pracowni i pomoce do zajęć z języków obcych i matematyczno-

przyrodniczych, prowadzonych metodami z aktywnym uczestniczeniem uczniów. Nie zapomina się również o specjalnych pomocach dla uczniów zarówno bardzo zdolnych jak i mających określone problemy edukacyjne i zdrowotne.

II etap – obejmuje działania w trzech obszarach:

1) kształtowania kompetencji kluczowych i postaw dla rynku pracy,

2) indywidualizacji pracy z uczniem,

3) kształtowania kompetencji cyfrowych i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Będą one prowadzone równolegle, a w działaniach wezmą udział uczniowie i nauczyciele.

Pierwszy obszar – obejmuje zajęcia dla uczniów pozwalające podnieść kompetencje w zakresie znajomości języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz kształtować postawy pożądane na rynku pracy takich jak: innowacyjność, kreatywność, twórcze i logiczne myślenie, przedsiębiorczość. Dzięki zastosowaniu metody e-learningu w niektórych zajęciach razem z dzieckiem będzie mógł uczestniczyć jego rodzic.

Zajęcia językowe będą prowadzone w formie ćwiczeń i konwersacji, e-learningu oraz total immersion (całkowitego zanurzenia) podczas wyjazdów szkoleniowych.

Polubić matematykę i przedmioty przyrodnicze oraz wyrównać zaległości będzie łatwiej, gdyż pracownie do zajęć będą dobrze i nowocześnie wyposażone np. tablice interaktywne, sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie dydaktyczne, pozwalające również eksperymentować, a nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie używania tych pomocy i stosowania metod pracy zwiększających efektywność kształcenia, np. nauczania wizualnego. Ponadto kadra pedagogiczna szkół może nauczyć się skuteczniej motywować uczniów, być dla nich indywidualnym przewodnikiem-tutorem, zdobyć międzynarodowy certyfikat psychoedukacji i coachingu.

Zajęcia szkolne będą się przeplatać z wyjazdami edukacyjnymi np. do ośrodków akademickich, laboratoriów firmowych, stacji dydaktycznych w celu odbycia warsztatów opartych na eksperymencie.

Uczniowie gimnazjum, przed którymi trudny wybór dalszej drogi życiowej, będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego prowadzonego metodą BLENDED LEARNING obejmującego badanie w celu opracowania IPD (indywidualnego planu działania), indywidualną sesję z doradcą a wszystko w celu otrzymania wskazówek co do predyspozycji i wyboru kierunku kształcenia.

Odnalezienie się na rynku pracy ma ułatwić przyszłym absolwentom m. in. trening umiejętności osobistych odbyty w formie wyjazdowej, sesje coachingowe, warsztaty uczestnictwa w profesjonalnej rekrutacji pracowników.

Drugi obszar realizacji projektu z udziałem uczniów i nauczycieli dotyczy indywidualizacji pracy z uczniem. Nauczyciele będą trenować umiejętność zastępowania agresji co jest niezmiernie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnej szkole.

Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się są skierowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych oraz szeroki wachlarz zajęć o charakterze socjoterapeutyczno-ruchowym, psychoedukacyjnym, logopedycznym. Do zajęć gimnastycznych uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zostaną skierowani na podstawie badań przesiewowych z użyciem urządzenia Sensor Hipokratesa pozwalającego na opracowanie wskazówek i indywidualny dobór ćwiczeń jak i na ocenę skuteczności terapii.

Z kolei dla o sprecyzowanych zainteresowaniach została przygotowana oferta zajęć rozwijających te uzdolnienia poprzez udział w kołach naukowych, wyjazdowych warsztatach na wyższych uczelniach oraz obozach naukowych organizowanych w ferie zimowe i letnie.

Trzeci obszar działań dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli a w szczególności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji.

Zainteresowani uczniowie począwszy od najmłodszych będą mogli się uczyć programowania np. w języku Scratch, wziąć udział w kursie LOGO robotyki i zaprzyjaźnić się z latającymi dronami, nauczyć się grafiki komputerowej, tworzenia filmów i albumów.

Tajniki programowania będą mogli zgłębić również nauczyciele, którzy poznają też szerokie możliwości stosowania TIK w dydaktyce.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szkoły otrzymają kody dostępu do mobilnej platformy edukacyjnej, które udostępnią swoim uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby mogli z pomocą materiałów tam zamieszczonych dowiedzieć się na czym polegają zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni i jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed cyberprzemocą.

 

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu
Prezentacja Projektu ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”
- dowiedz się więcej - kliknij na obrazek
 

Regulamin projektu

Regulamin projektu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

PROJEKT : Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

Lp. numer i nazwa zajęć realizowanych w szkole grupa dzień tygodnia godzina   od   - do miejsce realizacji:  szkoła, adres data zakończenia zajęć w bież. roku szkoln.
1 4.5. (51) Zajęcia matematyczno – przyrodnicze w szkole 30 h I Poniedziałek  16.00 – 17.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 12 VI
2 4.5. (51) Zajęcia matematyczno – przyrodnicze w szkole 30 h II Poniedziałek  16.00 – 17.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 12 VI
3 5.1. (108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h I Piątek  13.30 - 14.15 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 9 VI
4 5.1. (108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h II Wtorek  15.30 – 17.00 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 28 II
5 5.1. (108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h III Wtorek  13.45 – 15.25 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 6 VI
6 5.1. (108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h IV Wtorek   15.30 – 17.05 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 6 VI
7 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h I Piątek  7.10 – 7.55 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 14 VI
8 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h II Środa  8.00 – 8.45 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 7 VI
9 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h III Czwartek 7.10 - 7.55 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 9 VI
10 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h IV Poniedziałek  13.30– 14.15 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 8 VI
11 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h V Czwartek  15.30 – 16.15 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 12 VI
12 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h VI Poniedziałek 16.30 – 18.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 24 IV
13 1.3.(5) Język angielski – zajęcia w szkole 30 h I Poniedziałek 15.20 – 16.05 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 30 V
14 1.3.(5) Język angielski – zajęcia w szkole 30 h II Wtorek  14.35 – 15.20 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 30 V
15 1.4.(6) Język niemiecki – zajęcia w szkole 30 h I Poniedziałek  17.00 – 18.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 24 IV
16 7.3.(138) Zajęcia z programowania 30 h I Środa 16.05 – 16.50 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 31 V
17 7.5.(140) Zaawansowane techniki komputerowe – film, grafika 30 h I Wtorek – raz w miesiącu 4 godziny -  13.45 – 17.00 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 13 VI
18 4.6.(52) Zajęcia przyrodnicze w szkole 30 h I Poniedziałek 13.45 – 14.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 22 V
19 5.10.(119) Zajęcia socjoterapeutyczno – ruchowe (poprzedzone badaniami) I Poniedziałek  10.45 – 11.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 19 VI
20 5.10.(119) Zajęcia socjoterapeutyczno – ruchowe (poprzedzone badaniami) II Piątek  11.45 – 12.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 22 VI
21 5.2.(109) Zajęcia logopedyczne I Czwartek 15.20 - 16.20,  Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 27 IV
22 5.2.(109) Zajęcia logopedyczne II Piątek 12.30 – 13.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 26 V
23 5.1.(108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h I Środa 13.30 – 15.00 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 22 II
24 5.1.(108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h II Środa 14.35 – 15.20 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 31 V
25 5.1.(108) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 30 h III Środa  13.40 – 15.25 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 14 VI
26 5.14.(123) Zajęcia socjoterapeutyczno – ruchowe (korekcyjno – kompensacyjne) I Środa  14.30 – 15.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 14 VI
27 5.14.(123) Zajęcia socjoterapeutyczno – ruchowe (korekcyjno – kompensacyjne) II Środa  15.30 – 16.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 14 VI
28 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h I Wtorek  13.40 – 14.25 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 13 VI
29 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h II Wtorek - 8.00 – 8.45 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 13 VI
30 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h III Wtorek  12.45 – 13.30 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 13 VI
31 1.10.(12) Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem ICT 30 h IV   13.44 – 14.25 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14 12 VI
32 1.3.(5) Język angielski – zajęcia w szkole 30 h I   16.30 – 18.00 Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp. Ul. Gwiaździsta 14

Zobacz zdjęcia w galerii

Centrum Eureka Marzec 2017
Lego Roboty - Stanowice 2017
Stanowice - programowanie Legorobotów 2017
Wycieczka do Stanowic - marzec 2017
Zajęcia projektowe - Stanowice 2017 kl. III

Wycieczki projektowe

 Fotorelacja z wycieczek projektowych  - GALERIA

1. Wycieczka projektowa - marzec 2017 - Stanowice

2. Wycieczka projektowa - kwiecień 2017 - Stanowice
 
3. Wycieczka projektowa - Cenrtum EUREKA - Szczecin - kwiecień 2017
 
4. Warszaty projektowe Programowanie - LegoRoboty - maj 2017 - Stanowice

Zobacz zdjęcia w galerii

Centrum Eureka Marzec 2017
Debata 2014
Lego Roboty - Stanowice 2017
Stanowice - programowanie Legorobotów 2017
Wycieczka do Stanowic - marzec 2017
Zajęcia projektowe - Stanowice 2017 kl. III

FORMULARZE DO PROJEKTU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU - pobierz

FORMULARZ - Dane osobowe - pobierz

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - pobierz

 

Zobacz zdjęcia w galerii

Stanowice - programowanie Legorobotów 2017

Projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"

Projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

w Gorzowie Wlkp. 

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Łącznie w projekcie udział weźmie: 933 nauczycieli, 15 przedszkoli i 20 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych związanych z wdrażaniem nowych narzędzi wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Projekt stanowi pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

Zadanie I polega na przeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów
we wszystkich typach szkół i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW) w ramach czterech etapów:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb każdej placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

W celu wykonania zadania powołani zostali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.

Zadanie II

W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., utworzonych zostało pięć sieci współpracy
i samokształcenia:

1) „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”,

2) „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”,

3) „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”,

4) „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”,

5) „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”.

W celu wykonania zadania powołanych zostało pięciu koordynatorów sieci współpracy
i samokształcenia.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznych.

W roku szkolnym 2014/2015 projekt wdrażany będzie w:

- 13 przedszkolach nr: 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 27, 29, 32, 33

- 2 szkołach podstawowych nr: 6, 15,

- 2 gimnazjach nr: 9, 12

- 8 szkołach ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, Technikum nr 2 przy ZS Ekonomicznych, Technikum nr 6 przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 7 przy ZS Elektrycznych, ZSZ nr 1 przy ZS Budowlanych, ZSZ nr 4 przy ZS Odzieżowych, ZSZ nr 5 przy ZS Mechanicznych.

 

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/

Wyjazdy młodzieży z Gimnazjum nr 6 w ramach projektu UE - ferie 2014

Wyjazdy młodzieży z Gimnazjum nr 6 w ramach projektu UE - ferie 2014

Wyjazdy młodzieży z Gimnazjum nr 6 w ramach projektu

 „Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości” – luty 2014 r.

Podczas ferii zimowych 25 osób, które uczestniczą w projekcie „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”, poszerzało swoja wiedzę i umiejętności na warsztatach i wyjazdach naukowych.

Na warsztaty poświęcone przedsiębiorczości i technikom komputerowych wyjechało 12 uczniów z klas I gimnazjum. Do Ślesina pojechały osoby z klasy  I a: Nikodem Klata, Maciej Masłowski, Filip Początek i Łukasz Wiśniewski. Do miejscowości Długie koło Strzelec pojechali uczniowie z klasy I b: Nikola Florczak, Artur Przygodzki, Paulina Lubik, Nikolas Należyty, Wiktoria Osipiuk, Marcel Solski, Julia Skazińska  i Maciej Żak.

Uczniowie z klas III gimnazjum brali udział w wyjazdach naukowych do Warszawy i Torunia. Podczas nich uczestnicy projektu mieli zajęcia w obserwatorium astronomicznym w Toruniu, Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie  oraz w Muzeum Techniki. Zajęcia te pozwoliły uczniom na podniesienie swoich umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych i lepsze przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego. W wyjazdach tych wzięli udział uczniowie klas III: Zuzanna Andrzejczak, Kornelia Jodłowska, Dominika Kulesza, Marta Kuś, Nikola Nawrot, Karolina Piżecka, Filip Bartnicki, Paulina Jackowska, Kacper Jankowski, Adrianna Piasecka, Aleksandra Rutkowska, Katarzyna Świderska i Dawid Kunicki.

Uczestnicy wyjazdów podkreślali profesjonalną organizację oraz fantastyczną atmosferę.

 

Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu

 

Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/1  w roku szkolnym 2013/2014

„Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

Nazwa szkoły

Gimnazjum nr 6

Przedmiot

Liczba godzin przewidziana w projekcie

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Nauczyciel prowadzący

Liczba uczniów

Termin realizacji w roku szkolnym 2012/2013                           I semestr

Termin realizacji w roku szkolnym 2012/2013            II semestr

Matematyka grupa I

50

czwartek

15.00 – 16.30

Paulina Splecer

8

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Matematyka grupa II

50

Poniedziałek

Czwartek

14.15 – 15.00

8.00 – 8.45

Agnieszka Sieg Szymańska

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Matematyka grupa III

50

Wtorek

14.15 – 15.45

Paulina Splecer

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Matematyka grupa IV

50

Piątek

13.15 – 14.45

Agnieszka Sieg Szymańska

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Matematyka grupa V

50

Czwartek 16.30 – 18.00

 

16.30 – 18.00

Paulina Splecer

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Matematyka grupa VI

50

Wtorek                               Środa                 

15.00 – 15.45 8.50 – 9.35

Agnieszka Sieg Szymańska

8

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Biologia grupa I

50

Wtorek

12.30 – 14.10

Alina Józefowicz

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Biologia grupa II

50

Środa

7.15 – 8.45

Alina Józefowicz

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Chemia grupa I

50

Poniedziałek

7.15 – 8.45

Alina Józefowicz

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Chemia grupa II

50

Wtorek

7.15 – 8.45

Alina Józefowicz

6

Wrzesień – grudzień 2013 r.

Styczeń – czerwiec               2014 r.

Fizyka grupa I

50

Środa

16.00 – 17.30

Grażyna Barłóg

Projekt gimnazjalny „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.

 DRODZY UCZNIOWIE GIMNAZJUM !!!

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2013/2014 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne w ramach projektu „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu
i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, programy komputerowe, materiały piśmiennicze.

 

W ramach projektu realizowane będą:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka polskiego, historii , interdyscyplinarnych,

2) zajęcia specjalistyczne w zakresie edukacji ratowniczej,

3) doradztwo edukacyjno-zawodowe,

4) zajęcia z nauki języków obcych – z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego, które umożliwią uczestnikom projektu zakończenie kursu językowego egzaminem TELC, który według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest uznawany na całym świecie,

5) zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości i ITC (Technologie informacyjno-komunikacyjne)

6) trening umiejętności osobistych - program treningu obejmuje 5 modułów tematycznych: Doradztwo psychologiczne, Komunikacja, Stres, Autoprezentacja, Techniki uczenia się.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego
i złożenie w sekretariacie szkoły lub u wyznaczonej osoby w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2013 r. (w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje również rodzic lub opiekun prawny).

Kwestionariusz rekrutacyjny można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Wydziału Edukacji  www.edu.gorzow.pl  w zakładce: Projekty unijne.

 

 

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH

 Projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11 „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych”

Miasto Gorzów Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 realizuje
w 16 gorzowskich szkołach podstawowych projekt systemowy, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III  poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Realizacja projektu ma na celu:

v  podniesienie jakości kształcenia poprzez uruchomienie dodatkowych nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych,

v  zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce,

v  wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 2889 uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej
w materiały i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1.349.656,00 zł.

W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje zajęć:

v  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

v  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

v  zajęcia logopedyczne,

v  zajęcia psychoedukacyjne,

v  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

v  specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: w tym arteterapia, dogoterapia, kinezjologia edukacyjna, terapia psychologiczno – pedagogiczna, muzykoterapia, bajkoterapia, biblioterapia, zajęcia ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych metodą W. Sherbone i P. Dennisona, integracja sensoryczna,

v  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Projekt gimnazjalny "Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości"

Zajęcia z projektu gimnazjalnego "Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości"

Od października w Gimnazjum nr 6 w Gorzowie Wlkp. odbywają się zajęcia z projektu "Kompleksowe umiejętności gwarantem przyszłości". W projekcie uczestniczy 49 uczniów z klas I - III.

Zajęcia były realizowane z następujących przedmiotów: matematyka - 2 grupy, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała komplety podręczników, ćwiczeń i atlasów geagraficznych, tablicę multimedialną z rzutnikiem oraz komputerem przenośnym. Czworo uczniów weźmie udział podczas ferii w zajęciach z przedsiębiorczości i ICT: klasa III a - Dawid Walda, Łukasz Szablewski; klasa III b - Justyna Janas, Paulina Walczak.

Od stycznia będą realizowane zajecia z języka angielskiego.

Projekt gimnazjalny - „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.

Projekt gimnazjalny - „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.

DRODZY UCZNIOWIE GIMNAZJUM !!!

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, programy i filmy edukacyjne, zestawy
do doświadczeń.

W ramach projektu realizowane będą:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka polskiego, historii – 50 godzin zajęć na 1 grupę, realizowanych na terenie szkół w okresie: X 2012 – VI 2013 i X 2013 – VI 2014,

2) zajęcia specjalistyczne w zakresie edukacji ratowniczej – 30 godzin zajęć na 1 grupę, realizowanych w Gimnazjum nr 14 w okresie: X 2012 – VI 2013 i X 2013 – VI 2014,

3) doradztwo edukacyjno-zawodowe – 15 godzin zajęć na 1 grupę, realizowanych na terenie szkół w okresie: X – XII 2012 i X – XII 2013,

4) zajęcia z nauki języków obcych – z języka angielskiego 40 godzin zajęć na 1 grupę
(5-osobową) oraz z języka niemieckiego 40 godzin zajęć na 1 grupę (5-osobową), realizowanych na wyższej uczelni, w okresie: I–V 2013 i I–V 2014 -
umożliwią uczestnikom projektu zakończenia kursu językowego egzaminem TELC, który według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest uznawany na całym świecie,

5) zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości i ITC (Technologie informacyjno-komunikacyjne) – 15 godzin zajęć na 1 grupę, realizowanych dla 200 uczniów w formie wyjazdowej podczas ferii zimowych 2013 i 2014, pierwszeństwo udziału
w zajęciach mają uczniowie z frekwencją powyżej 90% na zajęciach wskazanych w pkt 1-4,

6) trening umiejętności osobistych - 25 godzin zajęć na 1 grupę, realizowanych dla 200 uczniów w formie wyjazdowej podczas wakacji letnich 2013 i 2014, pierwszeństwo udziału
w zajęciach mają uczniowie z frekwencją powyżej 90% na zajęciach wskazanych w pkt 1-4,

- program treningu obejmuje 5 modułów tematycznych: Doradztwo psychologiczne, Komunikacja,
      Stres, Autoprezentacja, Techniki uczenia się.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego i złożenie w sekretariacie szkoły lub u wyznaczonej osoby w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r. (w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje również rodzic lub opiekun prawny).

Kwestionariusz rekrutacyjny można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Wydziału Edukacji  www.edu.gorzow.pl  w zakładce: Projekty unijne.

 

 

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH J

 

 

Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-08-057/11

„kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

 

Nazwa szkoły

Gimnazjum nr 6

Przedmiot

Liczba godzin przewidziana w projekcie

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Nauczyciel prowadzący

Liczba uczniów

Termin realizacji w roku szkolnym 2012/2013           I semestr

Termin realizacji w roku szkolnym 2012/2013         
 II semestr

Matematyka grupa I

50

Czwartek

Piątek

13.25 – 15.00

12.30 – 13.15

Paulina Splecer

12

październik – grudzień 2012

styczeń – czerwiec 2013

Matematyka grupa II

50

Poniedziałek

Piątek

7.10 – 8.50

7.10 – 8.45

Agnieszka Sieg - Szymańska

12

październik – grudzień 2012

styczeń – czerwiec 2013

Biologia

50

Czwartek

8.00 – 8.45

13.25 – 14.20

Alina Arendt – Józefowicz

12

październik – grudzień 2012

styczeń – czerwiec 2013

Fizyka

50

Środa

17.00 – 19.15

Grażyna Barłóg

12

październik – grudzień 2012

styczeń – czerwiec 2013

Chemia

50

Wtorek

13.25 – 15.00

Alina Arendt – Józefowicz

12

październik – grudzień 2012

styczeń – czerwiec 2013

Geografia

50

Środa

10.00 – 19.15

Anna Żebrowska

12

październik – grudzień 2012

styczeń – czerwiec 2013

Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych”

Nowy projekt realizowany w naszej szkole w klasach I - III SP

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych” w naszej szkole będą odbywały się następujące zajęcia:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji –
· Kinga Sujewicz kl. II (30 godz.)
· Alicja Witkowska kl. III (30 godz.)
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –
· Dorota Pogorzelec kl. II (30 godz.)
· Anna Jańczak kl. III (30 godz.)
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – Bożena Kaliszan
(30 godz.)
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – Dorota Adamczyk („Cukierki” 30 godz.)
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – Justyna Białasek
(30 godz.)
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
· Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – Dorota Adamczak
(30 godz.)
· Zajęcia matematyczne – Zofia Bakiera (30 godz.)
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – koło teatralne – Barbara Błaszkiewicz (30 godz.)
Koordynator szkolnego programu: Dorota Pogorzelec i Anna Jańczak
 
 

Projekt "Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe"

Projekt "Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe"
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe
Pracownicy naszej placówki  są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizowania projektu biorą udział  w studiach podyplomowych z zakresu LOGOPEDII i TERAPII PEDAGOGICZNEJ.
Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”
Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja zajęć z Projektu Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

Realizacja zajęć z Projektu Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

Realizacja zajęć z Projektu Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

Zajęcia z Projektu Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” odbędą się:
 • 10 marca 2009 - realizowane będa 2 godziny zajęciowe z modułu IV z podziałem na grupy dla klas III a i III b

Szkolny Projekt EFS pt: „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie”.

Szkolny Projekt EFS pt: „Poznaję, przeżywam, tworzę – efektywnie, zdrowo i bezpiecznie”.

„Poznaję, przeżywam, tworzę –
efektywnie, zdrowo i bezpiecznie”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 CEL:

Zmniejszenie ilości dzieci z niepowodzeniami w nauce
i sprawiających kłopoty wychowawcze.
Okres realizacji projektu:
Czerwiec 2009 r. – czerwiec 2010 r.
Adresaci:
Uczniowie klas 0 – VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Gorzowie Wlkp.
Proponowane zajęcia:

· Promocja Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego” dla dzieci z klas I-III, warsztaty prowadzone przez  p. Alicję Witkowską i p. Barbarę Błaszkiewicz,

· Program wczesnej profilaktyki „Cukierki” dla klas I-III, zajęcia prowadzone przez  p. Dorotę Adamczak i p. Kryspinę Wojciechowicz,

· Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z klas I-III prowadzone przez
p. Zofię Bakierę i uczniów klas IV-VI, prowadzone przez p. Dominikę Gajos,

· Zajęcia w ramach programu „Mały artysta” – teatralne – dla klas I-III 
(p. B. Błaszkiewicz) i  dla klas IV-VI (p. Iwona Kaczmarek i p. Dorota Szpanbriker),
plastyczne dla uczniów klas 0-III (p. Kinga Sujewicz) i klas IV-VI (p. I. Kaczmarek) oraz udział w programie
„Karuzela”  i muzyczne prowadzone przez p. Marzenę Turów (klasy 0-III) i p. Karolinę Przybysz (klasy IV-VI),

· Zajęcia przyrodnicze prowadzone przez p. D. Adamczak (klasy I-III)
i  p. Ewę Horodyską (klasy IV-VI),

· Zajęcia z języka polskiego prowadzone przez p. A. Witkowską (klasy I-III), 
p. Joannę Rzeczkowską (klasy IV-V) i p. Annę Strzelecką (klasy VI),

· Zajęcia z matematyki prowadzone przez p. Annę Jańczak dla klas I-III, 
p. Agnieszkę Sieg-Szymańską  dla klas IV-V i przez p. Annę Krajnik  dla uczniów klas VI,

· Zajęcia z informatyki dla uczniów klas I-II prowadzone przez p. Dorotę Pogorzelec,
dla klas III - IV i V –VI prowadzone przez p. Beatę Sowińską ,

· Kurs pierwszej pomocy dla uczniów klas IV-VI prowadzony przez
p. Alicję Ratajczyk,

· Kurs na Kartę rowerową dla uczniów klas IV-VI prowadzony przez
  p. Annę Kluczyk

· Zajęcia w „Klubie gier stolikowych” dla uczniów klas IV-VI prowadzone przez
p. D. Szpanbriker,

 Warsztaty asertywności dla klas IV-VI prowadzone przez p. Alinę Józefowicz,

· Zajęcia sportowe dla uczniów klas 0-I prowadzone przez p. Izabelę Więckowską, dla klas II-III prowadzone przez p. Wiolettę Mazur, dla dziewcząt z klas IV-VI prowadzone przez p. Wiolettę Czapczyńską i dla chłopców z klas IV-VI prowadzone przez p. Jerzego Bałdygę,

· Wsparcie w formie doradztwa dla dzieci i rodziców ze strony pedagoga 
(p. K. Wojciechowicz),
psychologa (p. Anna Świderska), logopedy (p. Bożena Kaliszan) i informatyka (p. Beata Sowińska, p. D. Pogorzelec).

Projekt "Bezpieczeństwo Imprez Sportowych"

Projekt "Bezpieczeństwo Imprez Sportowych"

PROGRAM PROJEKTU URZĘDU MIASTA 

Bezpieczeństwo Imprez Sportowych realizowany w ramach rządowego programu 
„Razem Bezpieczniej” 

Czas realizacji 
wrzesień 2009 – czerwiec2010 

II nagroda w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez 
Ministra SprawWewnętrznych i Administracji 

 

Bezpieczeństwo Imprez Sportowych

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych w drodze dofinansowania wybranych projektów.

Konkurs zorganizowany został dla gmin i powiatów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku. 

Opracowany przez Urząd Miasta wspólnie z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. projekt nagrodzony został II nagrodą na szczeblu ogólnopolskim w wysokości 30.000.

Środki pochodzące z budżetu państwa przekazane zostaną do Urzędu Miasta w wyniku podpisanego porozumienia z Wojewodą Lubuskim.

Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację projektu. Budżet miasta w 2010 roku na realizację programu zawartego w projekcie wyasygnuje kwotę 50-60.000.


Przedmiot konkursu /wyciąg z regulaminu konkursu/.

Wyróżnione jednostki samorządu terytorialnego będą propagować działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie:

 • popularyzowania zasad kulturalnego kibicowania,
 • kształtowania nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie masowych imprez sportowych,
   
 • stworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w masowych imprezach sportowych,
   
 • popularyzowanie sportu jako metody spędzania czasu wolnego,
   
 • organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych mających na celu zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych,
   
 • zapewniania prawidłowego wychowywania dzieci i młodzieży oraz przygotowania do udziału w masowych imprezach sportowych.

PROJEKT „WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC”

PROJEKT „WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC”

PROJEKT „WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na siódmym miejscu listy rankingowej sporządzonej wg ocen merytorycznych recenzentów MEN.

Projekt został przygotowany i będzie realizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Śniadeckich 8.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Zielonogórskim, w Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, w Zielonej Górze przy ulicy Prof. Z. Szafrana 4a, pokój 414 (budynek A-29).

Celem Projektu
,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic′′ jest podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych.

Projekt jest skierowany do uczniów: klas czwartych szkół podstawowych, klas pierwszych szkół gimnazjalnych, klas pierwszych trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz klas drugich czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym, tworzących zespoły klasowe (oddziały wg wewnętrznej struktury szkoły) i ich nauczycieli matematyki.

Projekt pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu”

 Projekt pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu”

Nowy realizowany w szkole projekt pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu”.

Od 2000 roku Fundacja GAP Polska prowadzi ogólnopolski program ekozespołów — kampanii ekologicznego stylu życia, angażujący rocznie kilkanaście tysięcy uczestników.

Głównym zadaniem projektu jest wspieranie szkół w prowadzeniu kampanii ekologicznych na rzecz ochrony klimatu, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Po przeszkoleniu i opracowaniu planu kampanii ekologicznej nauczyciele angażować będą do realizacji zadań energetycznych zespoły uczniów według metody projektowej. Celem działań jest zmniejszenie oddziaływania szkoły, gospodarstw domowych i całej społeczności na klimat oraz wzmocnienie ochrony lokalnych zasobów środowiska.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest w naszej szkole projekt pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu”. Do projektu przystąpiło 25 uczniów z klas IV-VI. Powstały 4 grupy.

Koordynatorami projektu są:

 • dyrektor -  p. Bogumiła Hałas
 • nauczycielka przyrody -  p. E.H.
 • nauczycielka języka polskiego (redakcja) p. Alicja Witkowska.

Pierwszym zadaniem było sprawdzenie swojego śladu ekologicznego i podjęcie zobowiązania

w celu jego zmniejszenia.

Kolejnym zadaniem było ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na plakietkę zachęcającą

do oszczędzania energii przez wyłączanie zbędnych źródeł prądu.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Remont trwa
gazetka ekozespołów na korytarzu szkolnym
Wszyscy aktorzy
Drużyna klasy II a Gimnazjum
Wspólna fotka z Marszałkiem województwa Lubuskiego
Akcja SU Gimnazjum "Ocalić od zapomnienia" 2009