Zespół Szkół nr 6 w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

„Z energią na rzecz ochrony klimatu” - „Oszczędzam energię – chronię klimat”

„Z energią na rzecz ochrony klimatu” - „Oszczędzam energię – chronię klimat”
„Z energią
na rzecz ochrony klimatu”
 

„Oszczędzam energię – chronię klimat”

Projekt realizowany
w Szkole Podstawowej nr 6
w Gorzowie Wlkp.


O nas
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego
ul. Gwiaździsta 14, 66-400 Gorzów Wlkp.
Województwo Lubuskie
kontakt
 • Szkoła Podstawowa nr 6 
  im. Władysława Broniewskiego
  ul. Gwiaździsta 14, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Tel. 95-7202715, e-mail: zs6@edu.gorzow.pl
 • WWW: http://zs6.edu.gorzow.pl
 • e-mail n-la koordynującego pracę nad szkolną WWW: zs6gorzowwlkp@wp.pl
koordynatorzy projektu
 • dyrektor -  p. Bogumiła Hałas
 • nauczycielka przyrody 
 • nauczycielka języka polskiego – redakcja
  p. Alicja Witkowska
 • nauczyciel informatyki – obsługa informatyczna 
  p. Beata Sowińska
szkolne drużyny ekozespołów


Drużyna 1:

Michał Wójcik

Michał Sidor

Nikola Nawrot

Kasia Świderska

Ilona Hetmańska

Krzysztof Czarnecki

Dominika Kulesza

Iga Szatkowska

Drużyna 2:

Kanecka Wiktoria

Kaak Joanna

Osipiuk Wiktoria

Łyczewska Anna

Grzelachowska Julia

 

Drużyna 3:

 •  Zimnawoda Paweł

 •  Grzegorczyk Aleksandra  

 •  Chodacka Agnieszka  

 •  Rusin Agata  

 •  Bandelak Sandra

 • Kuś Marta

Drużyna 4:

Lewandowska Magdalena

Mazur Oliwia

Straszyńska Paulina

Stankiewicz Maciej

Tutak Natalia

Pawłowska Oliwia

 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Projekt „Z energią na rzecz ochrony klimatu”

Projekt „Z energią na rzecz ochrony klimatu”

Nowy realizowany w szkole projekt
pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu”.

Od 2000 roku Fundacja GAP Polska prowadzi ogólnopolski program ekozespołów — kampanii ekologicznego stylu życia, angażujący rocznie kilkanaście tysięcy uczestników.

Głównym zadaniem projektu jest wspieranie szkół w prowadzeniu kampanii ekologicznych na rzecz ochrony klimatu, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Po przeszkoleniu i opracowaniu planu kampanii ekologicznej nauczyciele angażować będą do realizacji zadań energetycznych zespoły uczniów według metody projektowej. Celem działań jest zmniejszenie oddziaływania szkoły, gospodarstw domowych i całej społeczności na klimat oraz wzmocnienie ochrony lokalnych zasobów środowiska.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest w naszej szkole projekt pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu”. Do projektu przystąpiło 25 uczniów z klas IV-VI. Powstały 4 grupy.

Koordynatorami projektu są:

 • dyrektor -  p. Bogumiła Hałas
 • nauczycielka przyrody 
 • nauczycielka języka polskiego (redakcja) p. Alicja Witkowska
 • nauczyciel informatyki – obsługa informatyczna p. Beata Sowińska.

Pierwszym zadaniem było sprawdzenie swojego śladu ekologicznego i podjęcie zobowiązania w celu jego zmniejszenia.

Kolejnym zadaniem było ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na plakietkę zachęcającą do oszczędzania energii przez wyłączanie zbędnych źródeł prądu.

 

Szkolna drużyna ekozespołów (więcej  w fotogalerii)

A oto kilka bardziej szczegółowych informacji:

Fundacja GAP Polska powstała w 1997 r. i jest organizacją dobroczynną (not-for-profit). Posiada status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszona jest z Global Action Plan International - siecią kilkunastu narodowych organizacji GAP, których celem jest motywowanie i umacnianie mieszkańców w podejmowaniu w życiu codziennym wyborów konsumenckich przyjaznych środowisku. Programy GAP inspirują "zwykłych ludzi", włączając w to dzieci i młodzież, do przejścia z roli widza do roli aktywnego uczestnika w wysiłkach na rzecz trwałego rozwoju i świadomych postaw konsumenckich.

Fundacja prowadzi ogólnopolski Program ekozespołów, realizowany i koordynowany w wybranych województwach przez ośrodki koordynacyjne: Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Fundację Rozwoju Demokracji, Parki Narodowe, firmy komunalne, ośrodki edukacji ekologicznej. Ośrodki te zapewniają wsparcie szkołom, które włączają się w 6-miesięczny program stylu życia, szkolą instruktorów, współpracują z samorządem lokalnym, firmami komunalnymi i przedsiębiorstwami w celu pozyskania poparcia na rzecz kampanii lokalnych. Liczba uczestników Programu rośnie wykładniczo i w roku szkolnym 2008-09 zaangażowało się ponad 18.500 uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym.

 
Foto z realizacji projektu w dziale GALERIA - zobacz!

Projekt

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Realizowany będzie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku młodzieży gimnazjalnej projekt wyjdzie poza obiekt szkoły i obejmie lokalną społeczność, do której dotrze ona dzięki stronom internetowym. Młodzież gimnazjalna i szkół ponadgimnazjalnych pełnić będzie w projekcie dodatkową funkcję reporterów, którzy przedstawiać będą realizowane działania na przygotowanej przez siebie stronie internetowej w postaci wywiadów, filmów i fotoreportaży.

Projekt jest odpowiedzią na ambitny cel Unii Europejskiej zawarty w dyrektywach zwanych pod nazwą "Pakietu klimatycznego". Zobowiązuje on kraje Unii, w tym Polskę, do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20 procent, wzrostu efektywności korzystania z prądu elektrycznego o 20 procent i udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym także do 20 procent do 2020 r.

Projekt podniesie poziom wiedzy energetycznej uczniów w oparciu o aktywne formy edukacji, a także upowszechni w społeczności szkolnej w sposób edukacyjny pojęcie audytu energetycznego. Jest nastawiony na działania, które można udokumentować w formie zdjęć i filmów. Tematyka obejmuje ochronę klimatu, promowanie odnawialnych źródeł energii, zrównoważony transport. Ważnym elementem jest podnoszenie świadomości i umiejętności wyboru podczas zakupów sprzętu elektrycznego w sklepie (eko-etykiety), promocja poszanowania energii w gospodarstwie domowym ucznia i monitorowanie osiąganego postępu.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Harmonogram działań w ramach projektu

Harmonogram działań w ramach projektu
Harmonogram działań w ramach projektu
"Oszczędzam energię - chronię klimat"

Obszar działań - energia

Działania i sposób realizacji

Termin realizacji

Pomiar śladu ekologicznego

Pomiar 1

Listopad 2010

Pomiar 2

Kwiecień 2011

Działania EKOzespołów
(audyty, kampanie, doświadczenia, reportaże)

Audyt zwyczajów energetycznych

Grudzień 2010

Audyt zużycia energii przez urządzenia szkolne

Styczeń 2011

Doświadczenie wykorzystania energii odnawialnej

Kwiecień 2011

Kampania energetyczna

Styczeń 2011

Film lub reportaż fotograficzny (rysunki itp. w przedszkolu)

Kwiecień 2011

Wizyta badawcza

Elektrociepłownia

Elektrownia wodna

Marzec 2011

Kwiecień 2011

Debata energetyczna

(Przed)szkolny festiwal nauki o energii

Kwiecień 2011

Inne działania dotyczące energii

Pomiary zużycia prądu w szkole

Styczeń 2011 – Marzec 2011

Dyżury ekozespołów w szkole

Listopad 2010 – Kwiecień 2011

Zbiórka baterii

Listopad 2010 – Kwiecień 2011

Zbiórka makulatury

Listopad 2010 – Kwiecień 2011

Sadzenie drzewek i krzewów

Marzec 2011

Konkurs plastyczny „Moja energooszczędna szkoła”

Marzec 2011

Zbiórka elektrośmieci

Kwiecień 2011

 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Konkurs na plakietkę ekozespołów

Konkurs na plakietkę ekozespołów

Konkurs na plakietkę ekozespołów

W listopadzie 2010r. ogłoszony został konkurs na plakietkę, która ma się stać szkolnym  logo ekozespołów w ramach projektu "Oszczędzam energię - chonię klimat".

Wielu uczniów zaangażowało się w nasz konkurs i wykonało ciekawe porojekty plakietek zachęcających do oszczędzania energii przez wyłączanie zbędnych źródeł prądu.

Wyróżnione prace można obejrzeć w naszej galerii.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Pomiar śladu ekologicznego - pomiar 1 i 2

Pomiar śladu ekologicznego - pomiar 1 i 2
Pomiar śladu ekologicznego - pomiar 1 i 2
 
 
 
 
 
  
 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Akcja informacyjna - propagowanie idei oszczędzania energii

Akcja informacyjna - propagowanie idei oszczędzania energii

Akcja informacyjna - propagowanie idei oszczędzania energii.

W styczniu 2011r., w związku z prowadzoną kampanią energetyczną, uczniowie z ekozespołów  zapoznali pozostałych uczniów i pracowników szkoły z celami projektu. Przeprowadzili  akcję  informacyjną  jak  oszczędzać energię, przekonywali o konieczności wyłączania zbędnego oświetlenia i wyłączania wszelkiego sprzętu elektrycznego ze stanu „czuwania”. Rozlepili też na terenie całej szkoły, przy wyłącznikach prądu charakterystyczne nalepki, których celem było przypominanie wszystkim o oszczędzaniu energii.

 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Monitoring licznika energii elektrycznej

Aby zbadać, o ile kampania oraz dyżury ekozespołów przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii w naszej szkole, musieliśmy sprawdzać stan szkolnego licznika energii elektrycznej.

Poprosiliśmy pana Leszka - kierownika administracyjnego o pomoc w prowadzeniu odczytów licznika.

Pan Leszek dwukrotnie w ciągu dnia odcztywał stan licznika: rano o godz. 7.00 oraz po zajęciach lekcyjnych o godz. 15.00. dzięki temu mogliśmy obliczyć ile energii zużywamy w ciągu dnia i nocą.

Pomiar prowadziliśmy od stycznia do marca:

Styczeń

 • średnia dnia wynosiła: 7,23 kWh
 • średnia nocy wynosiła: 3,11 kWh
Luty
 • średnia dnia wynosiła: 7,05 kWh
 • średnia nocy wynosiła: 3,15 kWh
Marzec:
 • średnia dnia wynosiła: 6,30 kWh
 • średnia nocy wynosiła: 3,01 kWh

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Działania ekozespołów - Audyt zwyczajów energetycznych - detektywi energii

Działania ekozespołów - Audyt zwyczajów energetycznych - detektywi energii

Audyt zwyczajów energetycznych - DETEKTYWI ENERGII

 CELE:

Na jednym z zajęć uczniowie ekozespołów wcielili się w detektywów energii. Ich zadaniem było wyszukiwanie gorących i zimnych miejsc w klasie i w szkole, poszukiwanie przeciągów, a także zrozumienie pojęć: przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie.

Uczniowie podzieleni na „Specjalne Energetyczne Grupy Dochodzeniowe”, mierzyli temperaturę w różnych miejscach szkoły, szukali miejsc, gdzie są największe straty ciepła, a następnie zastanawiali się jak skutecznie izolować zimne i ciepłe przedmioty. (Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii)

Po doświadczeniu nastąpiło wyciągnięcie wniosków i  podsumowanie działań.
Oto one:

 1. Nasza szkoła jest bardzo dobrze ocieplona, w elewacji brak szczelin.
 2. Nowe okna wyeliminowały przeciągi.
 3. Podwójne drzwi zewnętrzne z wiatrołapami zabezpieczają przed stratami ciepła.
 4. Zamontowane na dachu kolektory słoneczne są źródłem ciepłej wody w łazienkach.
 5. Największym problemem jest stary system grzewczy, stare kaloryfery bez możliwości regulacji.

W okresie grzewczym w całej szkole jest bardzo gorąco, co sprawia, że jedynym sposobem schłodzenia powietrza jest otworzenie okien. Niestety przyczynia się to do strat energii. Raport z badań został przedstawiony dyrekcji naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną poczynione kroki, które poprawią aktualny stan rzeczy.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Działania ekozespołów - Kampania: propagowanie idei oszczędzania energii wśród mieszkańców naszego osiedla.

Działania ekozespołów - Kampania: propagowanie idei oszczędzania energii wśród mieszkańców naszego osiedla.

Projekt pt. „Z energią na rzecz ochrony klimatu” czyli  kolejne działania ekozespołów - kampania na Osiedlu Słonecznym

Kolejnym i niezwykle ważnym zadaniem w ramach projektu, było rozpropagowanie idei oszczędzania energii wśród mieszkańców naszego osiedla.

Jedna z grup ekozespłów zaprojektowała i wykonała ulotki oraz 10  plakatów informacyjnych, które następnie zostały rozwieszone w najliczniej uczęszczanych miejscach osiedla, m.in. w kościele, bibliotece osiedlowej, w sklepach, barach i aptece.

Członkowie ekozespołów nie tylko rozwieszali plakaty, ale też informowali przechodniów o tym jak ważnej kwestii one dotyczą. Prowadzili swego rodzaju akcję uświadamiającą, że przy odrobinie dobrej woli, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska, jeśli tylko zacznie żyć i gospodarować energią elektryczną świadomie. Rozdano też kilkadziesiąt ulotek.

Podczas  akcji wykonano kilkanaście zdjęć, które ją udokumentowały. Oglądać je można w galerii.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Wizyta badawcza - Wycieczka ekozespołów do gorzowskiej elektrociepłowni

Wizyta badawcza - Wycieczka ekozespołów do gorzowskiej elektrociepłowni

Wizyta badawcza - Wycieczka ekozespołów do gorzowskiej elektrociepłowni

Kilka dni temu uczestnicy ekozespołów wraz z opiekunami, odbyli wycieczkę do gorzowskiej elektrociepłowni.

Podczas wycieczki przewodnik przybliżył krótką historię tego zakładu, opowiedział jak z wielkiego truciciela stała się zakładem przyjaznym dla środowiska. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najważniejsze miejsca elektrociepłowni. Dowiedzieli się skąd w ich miezkaniach bierze się prąd i ciepłe grzejniki.

Oto krótki rys historyczny tego zakładu:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Początki historii gorzowskiej elektrociepłowni sięgają 1939 roku, kiedy to jeszcze na ziemiach niemieckich zaczęto budować elektrownię dla potrzeb sąsiadujących zakładów IG Farbenindustrie. Plany niemieckie przewidywały zainstalowanie w trzech etapach sześciu turbozespołów. Po zakończeniu wojny w 1945 roku zostały zdemontowane i wywiezione wszystkie urządzenia elektrowni. Odbudowa przemysłu w Gorzowie w okresie powojennym wymagała uruchomienia elektrowni. I tak, końcu 1947 roku przystąpiono do czteroetapowej odbudowy zakładu. Zainstalowano trzy kotły parowe SMV oraz trzy turbiny kondensacyjne STAL. 6 grudnia 1950 roku rozpalono pierwszy kocioł oraz uruchomiono pierwszy turbozespół – tego dnia narodziła się GORZOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA. Dziś jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie. Od ponad 50 lat zakład produkuje ciepło i energię elektryczną. Oba produkty wytwarzane są w skojarzeniu, t.j. w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu do środowiska emitowana jest mniejsza ilość zanieczyszczeń. Wytworzone ciepło sprzedawane jest do zakładów produkcyjnych i handlowych w najbliższym sąsiedztwie elektrociepłowni oraz odbiorcom komunalnym. Ciepło z Elektrociepłowni pokrywa ponad połowę zapotrzebowania na lokalnym rynku. Produkowana w Elektrociepłowni energia elektryczna sprzedawana jest głównie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Jako największy producent ciepła i energii elektrycznej miasta Gorzowa, elektrociepłownia prowadzi swoją działalność w szczególny sposób dbając o środowisko naturalne. Wciąż podejmowane są działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Gorzowska elektrociepłownia jest pierwszą w kraju, która wybudowała ekologiczny blok gazowo – parowy. To pionierskie zadanie zajęło prawie dwa lata i z początkiem 1999 roku zespół gazowo – parowy oddano do eksploatacji. 

Od 2007 roku gorzowska elektrociepłownia należy do największej w kraju grupy energetycznej – Polskiej Grupy Energetycznej. We wrześniu 2010 roku, wchłaniając w swe szeregi gorzowskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej została oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Podstawowym przedmiotem działania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • pobór i uzdatnianie wody, odprowadzenie ścieków,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych oraz rozdzielczych obiektów liniowych rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych) – lokalnych i przesyłowych,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów produkcyjnych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
 • wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych,
 • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
 • sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • badania i analizy techniczne oraz pozaszkolne formy kształcenia.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne” z dn. 10 kwietnia 1997 r. oraz Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów posiada koncesje na:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • wytwarzanie ciepła,
 • przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje ważne są do:

 • na wytwarzanie energii elektrycznej do 31.12.2025 roku,
 • na wytwarzanie ciepła do 31.12.2025 roku,
 • na przesyłanie i dystrybucję ciepła do 15.10.2025 roku.

 Zobacz foto z wycieczki w galerii ekozespołów!

Historia

1939 Rozpoczęcie budowy elektrowni.

1945 Zdemontowanie i wywiezienie wszystkich urządzeń elektrowni.

1947 Rozpoczęcie I-go etapu odbudowy elektrowni (instalacja trzech kotłów parowych SMV oraz trzech turbin kondensacyjnych Stal).

1950 Synchronizacja pierwszego turbozespołu z siecią elektroenergetyczną.  ROK NARODZIN ELEKTROWNI GORZÓW.

1954 Rozpoczęcie II-go etapu odbudowy elektrowni (instalacja kotła parowego Pauker i turbiny przeciwprężnej Stal).

1967 Połączenie Elektrowni Gorzów z Zakładem Energetycznym Gorzów oraz rozpoczęcie III-go etapu rozbudowy, obejmującego m. in. turbozespół przeciwprężny prod. Zamech-Elbląg.

1973 Rozpoczęcie IV-go etapu rozbudowy o kocioł wodny i dwa kotły parowe prod. Rafako oraz dwa turbozespoły kondensacyjne prod. Zamech-Elbląg.

1977 Uruchomienie drugiego bloku węglowego – ECII

1993 Wyodrębnienie Elektrociepłowni Gorzów ze struktur Zakładu Energetycznego w samodzielne przedsiębiorstwo.

1994 Przekształcenie Elektrociepłowni Gorzów w spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz rozpoczęcie procesu wewnętrznej restrukturyzacji.

1996 Podpisanie kontraktu na realizację pod klucz pierwszego w Polsce zespołu gazowo-parowego z ABB Zamech oraz powołanie pierwszej spółki-córki Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „El-Gor" Sp. z o.o.

1997 Rozpoczęcie budowy zespołu gazowo-parowego oraz powołanie spółki-córki Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „Energorem" Sp. z o.o.

1999 Przekazanie zespołu gazowo-parowego do eksploatacji.

2001 Zakup 60% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Gorzowie Wlkp.

2002 Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

2003 Oddanie do eksploatacji magistrali ciepłowniczej, łączącej Elektrociepłownię z Osiedlem Staszica.

2004 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego na Systemie Zarządzania Jakością (zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000), Systemie Zarządzania Środowiskowego (zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:1998) oraz Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (zgodnie z normą PN-N 18001:1999). Otrzymanie certyfikatów potwierdzających stosowanie w naszej spółce metod zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami.

2005 Dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny – najnowszych wydań norm PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004.

2006 Rozpoczęcie procesu nieodpłatnego wydawania akcji spółki uprawnionym pracownikom. Odkupienie akcji spółki PEC Gorzów Sp. z o.o. od Energo-Utech SA, tym samym nasza spółka stała się stuprocentowym udziałowcem gorzowskiego PEC-u.

2007 Elektrociepłownia „Gorzów” SA weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna. Wybudowanie i oddanie do eksploatacji elektrofiltru dla kotła OP-140, (inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

2008 Wycofanie z eksploatacji turbozespołu TC 30/5.

2010 Odkupienie przez PGE pozostałych akcji naszej spółki należących do Skarbu Państwa.

Odsprzedaż spółek-córek PRR „Energerem” Sp. z o.o. oraz PRR „El-Gor” Sp. z o.o. firmie Energoinstal S.A. z Katowic.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. wchodzi w struktury PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A.

PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. wchodzi w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i staje się jednym z 11 oddziałów spółki.

Wszyscy byli pod wrażeniem tego ogromnego zakładu, który jest skomputeryzowany i działa tak precyzyjnie. 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Kolejne działania ekozespołów - Audyt zużycia energii przez urządzenia szkolne

Kolejne działania ekozespołów - Audyt zużycia energii przez urządzenia szkolne

 

Myśliwi codziennych nawyków

Po szeroko zakrojonej kampanii promującej oszczędzanie energii elektrycznej, nadszedł czas na zbadanie, gdzie w naszej szkole nie dba się o energię i marnuje ją.

Członkowie ekozespołów czuwali nad prawidłowymi nawykami całej społeczności uczniowskiej, przypominając o wyłączaniu zbędnego oświetlenia w klasach, na korytarzach, łazienkach  i w  szatniach. Dbali też o to, by wszelkie urządzenia typu telewizory, monitory, radia, drukarki były na bieżąco wyłączane ze stanu czuwania.

 

PRZEGLĄD MYŚLIWYCH NAWYKÓW         Data: 5.01.2011         Godzina:15.00

Nazwa pomieszczenia

sala nr 4

Sala nr 5

Sala nr 31

Sala nr 41

holl

Światło

 

 

 

 

 

Ile jest tu żarówek?

16

16

16

16

18

Ile w tym jest energooszczędnych świetlówek?

-

-

-

-

-

Ile żarówek nie było używanych i pozostały włączone?

3

12

16

16

18

Komputery

 

 

 

 

 

Ile jest tu komputerów?

1

1

1

1

-

Ile komputerów nie było używanych i pozostały włączone?

1

1

1

1

-

Ile komputerów pozostawiono w stanie czuwania?

-

-

1

-

-

Ile jest tu monitorów?

1

1

1

1

-

Ile monitorów nie było używanych i pozostały włączone?

-

-

1

-

-

Ile monitorów pozostawiono w stanie czuwania?

-

-

1

-

-

Ile jest tu drukarek?

-

-

-

-

-

Ile drukarek nie było używanych i pozostały włączone

-

-

-

-

-

TV/DVD/Odtwarzacze video

-

-

-

-

-

 

WYNIKI  AUDYTU  ZUŻYCIA  ENERGII 
PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W GORZOWIE WLKP.

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE

ZUŻYCIE ENERGII (W WATACH)

komputer

200W

telewizor

145 W

telewizor w stanie czuwania

12 W

odtwarzacz DVD

14 W

monitor

60 W

drukarka laserowa

500 W

radio

12 W

projektor multimedialny

180 W

odtwarzacz CD

40 W

czajnik bezprzewodowy

1980 W

grzejnik elektryczny

2400 W

odkurzacz

700 W

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Nasze sukcesy w ramach projektu "Gorzowskie szkoły pełne energii"

Nasze sukcesy w ramach projektu "Gorzowskie szkoły pełne energii"
Nasze sukcesy w ramach projektu "Gorzowskie szkoły pełne energii"
 
Zajęliśmy I MIEJSCE i zdobylismy WYRÓŻNIENIE!!!
 
Uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 6 w Gorzowie Wlkp. Agata Rusin zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie w ramach projektu "Gorzowskie szkoły pełne energii", a uczennica klasy Va - Paulina Straszyńska otrzymała Wyróżnienie w tymże konkursie. Konkurs plastyczny nosił tytuł "Moja energooszczędna szkoła". Gratulujemy Agacie i Paulinie!

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Wycieczka ekozespołów do Drawieńskiego Parku Narodowego

Wycieczka ekozespołów do Drawieńskiego Parku Narodowego

 

Dnia 6 kwietnia 2011r. uczniowie z klas IV-VI należący do Koła Przyrodniczego oraz członkowie ekozespołów wraz z opiekunkami, p. E. Horodyską i p. A. Witkowską odbyli interesującą wycieczkę do położonego niedaleko naszego miasta Gorzowa Wlkp. Drawieńskiego Parku Narodowego. Naszym głównym celem było zwiedzenie mieszczącej się nad rzeką Drawą  zabytkowej, najstarszej w Polsce i Europie, a drugiej na świecie Elektrowni Wodnej Kamiennej, z końca XIX wieku. (zdjęcia w galerii)

            Pierwszym punktem naszej wyprawy była wizyta w Nadleśnictwie Głusko. Przemili panowie leśnicy oprowadzili nas po najciekawszych miejscach okolicy i opowiedzieli o bogatej historii tych urokliwych terenów.

            Głusko to leśna osada położona ok. 15 km na południowy wschód od Dobiegniewa w południowej części Drawieńskiego Parku Narodowego, opodal rzeki Drawy. Drawa to bardzo wartka i bystra rzeka mająca status rzeki górski, słynąca z bardzo popularnych spływów kajakowych, w których swojego czasu brał udział papież Jan Paweł II.

            Głusko to też siedziba sołectwa i nadleśnictwa.

            Dzieje Głuska, osady leśnej położonej w sercu Puszczy Drawskiej sięgają XIIIw. - okresu działalności cystersów. W XIX w. był to wzorcowy majątek Fryderyka von Sydow, znany m.in. z browaru, dwóch młynów i huty szkła oraz produkcji doskonałych serów.

            W odległości 1,5 km na płn.-wsch. od wsi, znajduje się jezioro Ostrowiec (387 ha), największe w Drawieńskim Parku Narodowym. Przepływa przez nie Płociczna, lewy dopływ Drawy. I tu kolejna ciekawostka. Otóż Płociczna to jedna z najczystszych rzek w Polsce. Jest również bardzo wartka, urokliwa, z licznymi, malowniczymi meandrami. Dawniej, wybudowano na niej węgorzownię,w której pozyskiwano te smaczne ryby.

            Na terenie Nadleśnictwa położony jest rezerwat „Torfowisko Osowiec” pod względem florystycznym unikatowy na skalę Pomorza Zachodniego. Wkrótce uznane zostaną dwa nowe rezerwaty przyrody – rezerwat wodny „Rzeka Korytnica” oraz rezerwat leśny „Flisowe Źródliska”.

            Panowie leśnicy pokazali nam najciekawsze i najbardziej osobliwe miejsca w okolicy. Wróciliśmy trochę zmęczeni, ale zadowoleni i pachnący dymem z ogniska, przy którym upiekliśmy pyszne kiełbaski.

redakcja: A.W.

 

Zobacz zdjęcia w galerii!

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Kolejne działania ekozespołów - zbiórka makulatury i baterii

Kolejne działania ekozespołów - zbiórka makulatury i baterii

Kolejne działania ekozespołów - zbiórka makulatury i baterii

            Już drugi rok z kolei, wszyscy uczniowie  naszej szkoły bardzo mocno zaangażowali się w zakrojoną na szeroką skalę zbiórkę makulatury i zużytych baterii.

            W poprzednim roku szkolnym, tj. 2009/2010, nasza szkoła zajęła zaszczytne II miejsce w  Miejskim Konkursie zbiórki makulatury.  W zbiórce zużytych baterii, również zajęliśmy wysokie III miejsce w mieście.

            W tym roku szkolnym, akcja ta  trwa od października 2010r. do kwietnia 2011r. Ogłoszono z tej okazji wewnątrzszkolny konkurs, w którym wzięły udział wszystkie klasy.

            W tym roku zebraliśmy już  5 ton i 250 kg makulatury i 320 kg baterii!!!

Z okazji Dnia Ziemi, wzorem ubiegłego roku, zwycięskim klasom zostaną wręczone nagrody.

(zdjęcia w galerii)

            Ogłoszono też konkurs na najciekawszy folder informacyjny pt. „Dlaczego należy segregować baterie i makulaturę?

 

 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Akcje ekozespołów - sadzenie drzew i krzewów

Akcje ekozespołów - sadzenie drzew i krzewów

Akcje ekozespołów - sadzenie drzew

 

Na początku kwietnia 2011r. odbyła się akcja sadzenia drzewek i krzewów wokół naszej szkoły. Drzewka te otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego nadleśnictwa. Posadziliśmy:

·         świerki,

·         modrzewie,

·         daglezje

·         brzozy,

·         jarzębiny,

·         bez czarny,

·         aronię,

·         jałowiec,

·         tuje,

·         jodły kaukaskie,

·         żywotniki,

·         miłorząb

(zdjęcia w galerii)

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Akcje ekozespołów - Zbiórka ELEKTROśmieci

Akcje ekozespołów - Zbiórka ELEKTROśmieci

Zbiórka ELEKTROśmieci

Dnia 19 kwietnia na szkolnym boisku odbyła się zorganizowana przy współpracy z ZUO akcja pt.” Zbiórka zużytego sprzętu  RTV i AGD. Zbiórkę  poprzedziła akcja informacyjna przeprowadzona przez uczniów naszej szkoły i ekozespoły. Z tej okazji,  wykonano kolorowe plakaty informacyjno – ogłoszeniowe, które zostały rozwieszone w szkole i na całym  osiedlu.

(zdjęcia w galerii)

 

W naszej szkole informowano rodziców o szkodliwym wpływie na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt związanym z pozbywaniem się elektrośmieci w sposób niewłaściwy. Szkodliwe substancje przenikające do gleby: rtęć, ołów, związki baru, kadm, nikiel i inne znacznie przyczyniają się do wzrostu zachorowań na nowotwory, powodują uszkodzenia nerek, wątroby, płuc, serca, tkanki kostnej, zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Wiedzę w tym zakresie należy przekazywać dzieciom od najmłodszych lat, gdy dorosną staną się świadomymi ludźmi, dla których dbanie o środowisko, jest rzeczą naturalną.

ODBIÓR JEST BEZPŁATNY!Co to są elektroodpady?
To zużyty sprzęt zasilany prądem elektrycznym lub bateriami, którego chcemy się pozbyć. Zaliczamy do niego: pralki, lodówki, zmywarki, suszarki, wentylatory, tostery, frytkownice, miksery, depilatory, golarki, telewizory, monitory, komputery, telefony, radia, mp3, świetlówki, żarówki energooszczędne, żelazka, kalkulatory, laptopy, DVD, kamery, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, wiertarki, narzędzia i zabawki elektryczne, termostaty, gry video itp.

Przyłączcie się do nas.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Wywiad do szkolnej gazetki internetowej "PARAPET"

Wywiad do szkolnej gazetki internetowej "PARAPET"

Wywiad do szkolnej gazetki internetowej "PARAPET"

 
 
 
Więcej przeczytasz na stronie 18 w naszej gazetce http://redakcja.mam.media.pl/parapet/11/2/2/ 

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

„Dzień Techniki” w naszej szkole.

„Dzień Techniki” w naszej szkole

 

            Dnia 28 kwietnia, członkowie ekozespołów - Madzia i Paweł, przeprowadzili w klasie ”0” lekcję o energii. Temat brzmiał: „Energia – ukryte możliwości”.

 

Celem zajęć było:

·        wyjaśnienie, czym jest energia i skąd ją czerpiemy;

·        uzmysłowienie, w jaki sposób i do jakich celów zużywamy energię;

·        uświadomienie, że niektóre źródła energii kończą się bezpowrotnie;

·        zwrócenie uwagi na konieczność poszanowania energii i ograniczenie jej zużycia.

 

            Starsi koledzy w przystępny, zabawny, dostosowany do wiedzy i  możliwości dzieci z zerówki sposób, przekazali sporą dawkę wiedzy na temat różnych źródeł energii. Paweł przeprowadził różne doświadczenia, pokazywał jak działa elektrownia wodna i wiatrowa.

            Dzieci świetnie się bawiły i niezwykle chętnie brały udział w zajęciach. Była to lekcja inna niż wszystkie, mamy nadzieję, że zapadnie dzieciom w pamięć na długo.

            Na koniec, wszystkie dzieci zostały odznaczone znaczkami ekozespołów Szkoły Podstawowej nr 6.

 

            Dnia 29 kwietnia, w ramach Dnia Techniki, odbyła się w naszej szkole debata energetyczna. Zaproszone zostały zespoły z czterech szkół: SP-1, SP-10, SP-12 i  Szkoły Podstawowej z Lipek Wielkich. Każdą ze szkół reprezentowały sześcioosobowe zespoły i kilkuosobowe grupy kibiców.

            Po wylosowaniu zagadnień, które dotyczyły:

·        źródeł energii odnawialnej,

·        źródeł energii nieodnawialnej,

·        źródeł energii atomowej,

wywiązała się burzliwa dyskusja, która wywołała wiele pozytywnych emocji. Jedna z drużyn, a była to grupa uczniów reprezentujących naszą szkołę, wcieliła się postaci ekologów.

            Po zakończeniu debaty, prowadzące ją uczennice z naszej szkoły, Iga i Ania, podsumowały ją, a następnie rozdały wszystkim uczestnikom upominki ufundowane przez Urząd Miasta i wydawnictwo Nowa Era.

 

O debacie, mającej odbyć się w nasze szkole zostały też poinformowane media.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

Efekty udziału uczniów naszej szkoły w projekcie "Oszczędzam energię - chronię klimat".

Efekty udziału uczniów naszej szkoły w projekcie  "Oszczędzam energię - chronię klimat".

 

            Projekt miał zasięg ogólnopolski. Realizowany był w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów wszystkich etapów kształcenia. Przeszkoleni przez Fundację nauczyciele zaangażowali uczniów do podejmowania działań na rzecz działań energetycznych i ochrony klimatu, także w gospodarstwach domowych.

            Głównym zadaniem projektu było wspieranie szkół w prowadzeniu kampanii ekologicznych na rzecz ochrony klimatu, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

            W naszej szkole, do projektu przystąpili uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej.

Realiacja zadań wynikających z projektu pogłębiła wiedzę uczniów w zakresie:

-świadomości ekologicznej - uczniowie wiedzą jak i dlaczego należy oszczędzać energię′

-znają żródła energii - ich zalety i wady,

-potrafią świadomie dokonywać wyborów, tak aby chronić środowisko,

-poznali i zobaczyli jak działają elektrociepłownie zasilane gazem i elektrownie wodne,

-dzięki doświadczeniom dowiedzieli się jaką moc mają żródła energii odnawialnej i jak mozna ją wykorzysyać,

-działania ekozespołów doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii w naszej szkole i w domach uczniów oraz pracowników szkoły.

Mamy nadzieję, że ta trwająca w bieżącym roku szkolnym przygoda z energią, pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów i przyniesie pozytywne i wymierne korzyści w przyszłości.

Zobacz zdjęcia w galerii

Działania EKOZESPOŁÓW

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
mgr Sylwia Sobolewska - nauczyciel języka niemieckiego
Jury konkursu
Remont trwa
stypendysta Gimnazjum nr 6 - Paweł Rega z klasy I a
Reprezentacja klasy II b Gim
W tym roku klasa Va z wychowawcą p. Anną Strzelecką oraz klasa I b Gimnazjum wraz z wychowawcą p. Sylwią Sobolewską przygotowały dla nas "europejskie jasełka" - grudzień 2009
VI miejsce zdobyła klasa I b Gim
Ogłoszenie wyników konkursu
Reprezentanci klasy 4 a
Na zakończenie, tuż przed werdyktem, kilka słów wygłosił gość honorowy konkursu ks Proboszcz Andrzej Szkudlarek
mgr Joanna Bońka - nauczyciel języka angielskiego
Narratorzy: Agnieszka i Paweł